Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS830
Název záměru: Stáj pro jalovice Krucemburk
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodKrucemburkKrucemburk
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2016 08:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk
IČ oznamovatele: 60917962
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.05.2016
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS830_oznameni.zip (9779 kB) - 18.04.2016 08:48:47
Informace o oznámení: VYS830_infOznam.pdf (334 kB) - 18.04.2016 08:48:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS830_zjistovaci.zip (5243 kB) - 23.05.2016 13:00:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 08.08.2016
Text dokumentace: VYS830_dokumentace.pdf (3885 kB) - 07.07.2016 09:10:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: ochranné pásmo
VYS830_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (4536 kB) - 07.07.2016 09:10:35
rozptylová studie
VYS830_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (2415 kB) - 07.07.2016 09:10:57
hluková studie
VYS830_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (1851 kB) - 07.07.2016 09:11:30
Informace o dokumentaci: VYS830_infDokumentace.pdf (169 kB) - 07.07.2016 09:07:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.10.2016
Text posudku: VYS830_posudek.pdf (2736 kB) - 14.09.2016 08:54:42
Informace o posudku: VYS830_infPosudek.pdf (189 kB) - 14.09.2016 08:54:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS830_inf1VP.pdf (184 kB) - 14.09.2016 08:57:15
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS830_zapis1VP.pdf (4347 kB) - 04.10.2016 12:42:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS830_zaveryStan.pdf (346 kB) - 09.11.2016 08:21:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: