Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC788
Název záměru: Modernizace farmy skotu Láz
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceRadomyšlLáz u Radomyšle
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.08.2016 11:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Miroslav Diviš, Láz 4, Radomyšl
IČ oznamovatele: 72154853
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2016
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC788_oznameni.pdf (7125 kB) - 25.07.2016 11:09:36
Informace o oznámení: JHC788_infOznam.pdf (308 kB) - 25.07.2016 11:09:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2016
Datum nabytí právní moci: 20.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC788_zjistovaci.pdf (524 kB) - 19.08.2016 11:11:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: