Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1859
Název záměru: Dostavba farmy Svárkov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihLetinySvárkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2018 10:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CRICKET GROUP s.r.o., Březí 38, 335 01 Žinkovy
IČ oznamovatele: 25219723
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 09.02.2018
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PLK1859_oznameni.pdf (11805 kB) - 10.01.2018 09:30:34
Informace o oznámení: PLK1859_infOznam.zip (293 kB) - 10.01.2018 10:23:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1859_zjistovaci.zip (5009 kB) - 22.02.2018 09:47:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1859_infZjistovaci.pdf (341 kB) - 22.02.2018 10:22:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: