Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK787
Název záměru: Stáj pro jalovice Rapotín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkRapotínRapotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.02.2017 15:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VÚCHS Rapotín, s.r.o., Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín
IČ oznamovatele: 25370596
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 26.01.2017
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: OLK787_oznameni.pdf (10978 kB) - 02.01.2017 16:09:35
Informace o oznámení: OLK787_infOznam.pdf (550 kB) - 02.01.2017 16:09:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2017
Datum nabytí právní moci: 14.03.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OLK787_zjistovaci.pdf (597 kB) - 09.02.2017 15:00:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK787_infZjistovaci.7z (1104 kB) - 09.02.2017 15:15:38
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Šumperk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: