Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1310
Název záměru: Stáj pro výkrm býků Katov, k. ú. Katov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovKatovKatov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.08.2016 13:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Libor Urbánek, Katov 56, 594 55 Dolní Loučky
IČ oznamovatele: 15544672
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 02.08.2016
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1310_oznameni.pdf (6276 kB) - 12.07.2016 08:56:22
Informace o oznámení: JHM1310_infOznam.pdf (370 kB) - 12.07.2016 08:56:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.08.2016
Datum nabytí právní moci: 13.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1310_zjistovaci.pdf (485 kB) - 11.08.2016 13:51:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1310_infZjistovaci.pdf (485 kB) - 11.08.2016 13:51:49
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: