Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1109
Název záměru: Modernizace zemědělského areálu Želechovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceČížkoviceŽelechovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2020 11:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., č.p. 41, 410 02 Slatina
IČ oznamovatele: 00120928
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2020
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: ULK1109_oznameni.pdf (6130 kB) - 29.01.2020 16:28:28
Informace o oznámení: ULK1109_infOznam.zip (175 kB) - 29.01.2020 16:28:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2020
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1109_zjistovaci.pdf (983 kB) - 13.03.2020 11:18:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: