Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK066
Název záměru: Farma výkrmu drůbeže Nová Ves
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouVoděradyNová Ves u Voděrad
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2005 11:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKOOIL-LIČNO, spol. s r. o., Lično
IČ oznamovatele: 60915820
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK066_oznameni.doc (8203 kB) - 20.04.2004 08:15:27
Informace o oznámení: HKK066_infOznam.doc (152 kB) - 22.04.2004 11:39:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK066_zjistovaci.doc (165 kB) - 04.06.2004 08:39:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK066_dokumentace.doc (1034 kB) - 24.02.2005 12:05:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK066_infDokumentace.doc (157 kB) - 19.01.2005 08:12:45
Vrácení dokumentace: HKK066_vraceni.doc (153 kB) - 08.11.2004 08:06:34
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK066_posudek.doc (1330 kB) - 29.04.2005 08:58:32
Informace o posudku: HKK066_infPosudek.doc (160 kB) - 29.04.2005 08:58:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK066_inf1VP.doc (154 kB) - 10.05.2005 07:39:52
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK066_zapis1VP.doc (86 kB) - 25.05.2005 09:18:09
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK066_zaveryStan.doc (278 kB) - 15.09.2005 10:04:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: