Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS739
Název záměru: Výstavba produkční stáje pro dojnice Vadín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodOkrouhliceVadín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 21.10.2015 11:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO Posázaví, a.s.
IČ oznamovatele: 25250868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 09.10.2014
Text dokumentace: VYS739_dokumentace.pdf (4048 kB) - 09.09.2014 08:25:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Roztylová studie
VYS739_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1603 kB) - 09.09.2014 08:25:34
Posouzení akustické situace
VYS739_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (1794 kB) - 09.09.2014 08:26:34
Informace o dokumentaci: VYS739_infDokumentace.pdf (361 kB) - 09.09.2014 08:25:34
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.12.2014
Text posudku: VYS739_posudek.pdf (4597 kB) - 26.11.2014 08:34:22
Informace o posudku: VYS739_infPosudek.pdf (315 kB) - 26.11.2014 08:34:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS739_zaveryStan.ZIP (837 kB) - 21.10.2015 11:48:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: