Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK1028
Název záměru: Navýšení kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s.r.o.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/103
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínJičínJičín
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2022 13:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Maso Jičín s.r.o.
IČ oznamovatele: 48168408
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 13.08.2021
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: HKK1028_oznameni.zip (47889 kB) - 14.07.2021 13:51:14
Informace o oznámení: HKK1028_infOznam.pdf (124 kB) - 14.07.2021 13:51:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2021
Závěry zjišťovacího řízení: HKK1028_zjistovaci.pdf (203 kB) - 18.08.2021 13:20:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 14.01.2022
Text dokumentace: HKK1028_dokumentace.pdf (1939 kB) - 15.12.2021 12:26:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy dokumentace
HKK1028_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (6855 kB) - 15.12.2021 12:26:57
Informace o dokumentaci: HKK1028_infDokumentace.pdf (135 kB) - 15.12.2021 12:26:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK1028_posudek.pdf (6013 kB) - 14.04.2022 13:35:51
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2022
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK1028_inf1VP.pdf (136 kB) - 25.01.2022 08:32:23
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK1028_zapis1VP.pdf (155 kB) - 14.04.2022 13:36:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK1028_zaveryStan.pdf (219 kB) - 14.04.2022 13:34:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: