Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS722
Název záměru: Dostavba střediska ŽV Sedlejov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaSedlejovSedlejov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 16.07.2014 11:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Sedlejov, Sedlejov čp. 45, 588 62 Urbanov
IČ oznamovatele: 00137031
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 09.06.2014
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS722_oznameni.pdf (7794 kB) - 19.06.2014 08:26:08
Informace o oznámení: VYS722_infOznam.pdf (360 kB) - 19.06.2014 08:26:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: VYS722_zjistovaci.pdf (455 kB) - 16.07.2014 11:34:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: