Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1001
Název záměru: Bezděkov - farma pro výkrm drůbeže
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodBezděkovBezděkov u Libice nad Doubravou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2020 13:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov, Slavíkov 55, 582 65 Slavíkov
IČ oznamovatele: 15058166
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 04.05.2020
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS1001_oznameni.zip (10880 kB) - 02.04.2020 08:23:38
Informace o oznámení: VYS1001_infOznam.pdf (249 kB) - 02.04.2020 08:23:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2020
Datum nabytí právní moci: 12.06.2020
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1001_zjistovaci.pdf (366 kB) - 12.05.2020 13:33:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: