Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1058
Název záměru: Zpopelňovací zařízení živočišných tkání v areálu Březina
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavBřezinaBřezina u Mnichova Hradiště
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2010 12:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PROMA – družstvo, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
IČ oznamovatele: 46349529
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC1058_oznameni.pdf (4474 kB) - 05.03.2009 14:00:31
Informace o oznámení: STC1058_infOznam.doc (59 kB) - 11.03.2009 09:05:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1058_zjistovaci.doc (110 kB) - 21.09.2009 09:04:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMladá BoleslavMěstský úřad Mnichovo Hradiště
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1058_dokumentace.pdf (7319 kB) - 13.07.2009 13:28:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1058_infDokumentace.doc (62 kB) - 03.07.2009 09:24:35
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1058_posudek.pdf (1629 kB) - 05.11.2009 10:39:29
Informace o posudku: STC1058_infPosudek.doc (58 kB) - 05.11.2009 10:33:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1058_inf1VP.doc (54 kB) - 26.11.2009 10:19:51
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1058_zapis1VP.doc (173 kB) - 16.12.2009 14:03:00
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1058_zaveryStan.doc (189 kB) - 13.01.2010 12:25:04
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMladá BoleslavMěstský úřad Mnichovo Hradiště
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: