Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC735
Název záměru: Stavební úpravy a přístavba zemědělské budovy Zemědělský areál Buzice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceBuziceBuzice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2015 10:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE, 38801 Škvořetice 58
IČ oznamovatele: 00114103
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2015
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC735_oznameni.pdf (10811 kB) - 22.05.2015 10:36:04
Informace o oznámení: JHC735_infOznam.pdf (455 kB) - 25.05.2015 09:06:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2015
Datum nabytí právní moci: 04.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC735_zjistovaci.zip (847 kB) - 03.07.2015 10:48:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Blatná
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: