Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC753
Název záměru: Modernizace farmy Zálší
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekSepekovZálší u Sepekova
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2015 10:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Josef Capouch
IČ oznamovatele: 63863448
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.10.2015
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC753_oznameni.pdf (6345 kB) - 30.09.2015 10:35:02
Informace o oznámení: JHC753_infOznam.pdf (463 kB) - 30.09.2015 10:35:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC753_zjistovaci.pdf (659 kB) - 27.10.2015 10:28:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC753_infZjistovaci.zip (572 kB) - 27.10.2015 10:31:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: