Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2026
Název záměru: Modernizace farmy skotu Jiřetice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovNeustupovJiřetice u Neustupova
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2017 11:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pavel Kopecký, Jiřeitice 2, 257 86 Neustupov
IČ oznamovatele: 45128570
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2016
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC2026_oznameni.pdf (10800 kB) - 02.09.2016 09:01:28
Informace o oznámení: STC2026_infOznam.doc (65 kB) - 09.09.2016 14:34:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2016
Datum nabytí právní moci: 08.11.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC2026_zjistovaci.zip (1366 kB) - 03.10.2016 11:26:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýBenešovMěstský úřad Votice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: