Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS013
Název záměru: Výstavba stáje pro 200 dojnic Věžná
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovVěžnáBrná
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 11.11.2002 17:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně, Kámen 90, 394 13 Kámen u Pacova
IČ oznamovatele: 49022679
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS013_oznameni.doc (1389 kB) - 21.06.2002 09:28:37
Informace o oznámení: VYS013_infOznam.doc (101 kB) - 21.06.2002 13:11:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS013_zjistovaci.doc (390 kB) - 08.08.2002 07:51:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS013_posudek.doc (255 kB) - 20.09.2002 07:46:33
Informace o posudku: VYS013_infPosudek.doc (103 kB) - 20.09.2002 07:46:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS013_inf1VP.doc (103 kB) - 20.09.2002 07:51:26
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS013_zapis1VP.doc (225 kB) - 23.10.2002 11:48:56
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS013_zaveryStan.doc (134 kB) - 11.11.2002 16:59:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: