Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1780
Název záměru: Dostavba farmy ŽV přístavba kravína a teletníku Hostouň
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceHostouňHostouň u Horšovského Týna
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2016 12:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agrofarm Konopík a syn s.r.o., Dobrohostova 162, 345 25 Hostouň
IČ oznamovatele: 26371839
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 06.06.2016
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PLK1780_oznameni.pdf (5416 kB) - 16.05.2016 10:05:22
Informace o oznámení: PLK1780_infOznam.zip (288 kB) - 16.05.2016 15:15:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2016
Datum nabytí právní moci: 16.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1780_zjistovaci.pdf (255 kB) - 11.07.2016 12:53:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: