Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK321
Název záměru: Stavební úpravy - farma Solany - chov prasat Solany
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceDěčanySolany
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.06.2008 06:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FARMA SOLANY, s.r.o., Děčany, Solany 104
IČ oznamovatele: 26424908
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK321_oznameni.doc (1286 kB) - 13.04.2007 05:11:41
Informace o oznámení: ULK321_infOznam.doc (26 kB) - 13.04.2007 05:07:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK321_zjistovaci.doc (108 kB) - 29.05.2007 13:08:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK321_dokumentace.doc (2754 kB) - 06.09.2007 08:49:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK321_infDokumentace.doc (25 kB) - 06.09.2007 08:49:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK321_posudek.doc (21978 kB) - 13.02.2008 08:29:35
Informace o posudku: ULK321_infPosudek.doc (27 kB) - 13.02.2008 08:29:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK321_inf1VP.doc (48 kB) - 11.03.2008 07:43:37
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK321_zapis1VP.pdf (1552 kB) - 26.05.2008 07:41:55
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK321_zaveryStan.doc (131 kB) - 23.06.2008 05:48:26
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýLitoměřiceMěstský úřad Lovosice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: