Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC982
Název záměru: Modernizace zemědělského areálu Mojné
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovMojnéMojné
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2021 13:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Mojné, Mojné 72, 382 32 Velešín
IČ oznamovatele: 60838451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 09.09.2021
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC982_oznameni.zip (11123 kB) - 10.08.2021 11:36:04
Informace o oznámení: JHC982_infOznam.pdf (159 kB) - 10.08.2021 11:36:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHC982_zjistovaci.pdf (286 kB) - 17.09.2021 13:20:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: