Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1842
Název záměru: Modernizace farmy Dlouhá Lhota
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDlouhá LhotaDlouhá Lhota u Dobříše
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.12.2014 11:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě u Dobříše, Dlouhá Lhota 82, 263 01 Dlouhá Lhota
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2014
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC1842_oznameni.pdf (10104 kB) - 13.11.2014 12:39:47
Informace o oznámení: STC1842_infOznam.doc (87 kB) - 13.11.2014 12:39:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC1842_zjistovaci.doc (127 kB) - 31.12.2014 11:22:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1842_infZjistovaci.doc (76 kB) - 31.12.2014 11:22:36
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: