Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK788
Název záměru: Čistá - farma pro výkrm drůbeže
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyČistáČistá u Litomyšle
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2018 13:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Dolní Újezd
IČ oznamovatele: 00129488
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 31.08.2017
Text dokumentace: PAK788_dokumentace.7z (9444 kB) - 31.07.2017 15:17:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK788_infDokumentace.pdf (581 kB) - 01.08.2017 09:50:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Píša Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2017
Text posudku: PAK788_posudek.pdf (3075 kB) - 31.10.2017 08:54:17
Informace o posudku: PAK788_infPosudek.pdf (580 kB) - 31.10.2017 08:54:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK788_zaveryStan.pdf (714 kB) - 05.01.2018 13:30:16
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýSvitavyMěstský úřad Litomyšl
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: