Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS732
Název záměru: Slavíkov-úpravy stájí pro prasata
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodSlavíkovSlavíkov u Chotěboře
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 21.08.2014 11:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov, družstvo, Slavíkov 55, 582 65
IČ oznamovatele: 15058166
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 18.08.2014
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS732_oznameni.zip (6530 kB) - 28.07.2014 14:11:26
Informace o oznámení: VYS732_infOznam.pdf (135 kB) - 06.08.2014 10:47:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2014
Závěry zjišťovacího řízení: VYS732_zjistovaci.pdf (274 kB) - 21.08.2014 11:12:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: