Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM859
Název záměru: Bioplynová stanice RYBNÍČEK
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovHoštice-HerolticeHeroltice
Jihomoravský krajVyškovRybníčekRybníček
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.11.2010 13:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, Švábenice 348, 683 23 Švábenice
IČ oznamovatele: 00141640
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM859_oznameni.pdf (4394 kB) - 20.09.2010 07:46:56
Informace o oznámení: JHM859_infOznam.doc (57 kB) - 20.09.2010 08:06:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHM859_zjistovaci.pdf (128 kB) - 18.11.2010 13:27:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: