Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK953
Název záměru: Bystřice - farma pro chov dojnic
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínBystřiceBystřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2020 15:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO BYSTŘICE a. s., Bystřice 10, 507 23 Bystřice
IČ oznamovatele: 25282409
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2019
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: HKK953_oznameni.pdf (8028 kB) - 28.11.2019 10:59:11
Informace o oznámení: HKK953_infOznam.pdf (137 kB) - 28.11.2019 10:59:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2020
Datum nabytí právní moci: 11.02.2020
Závěry zjišťovacího řízení: HKK953_zjistovaci.pdf (232 kB) - 08.01.2020 15:16:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: