Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK444
Název záměru: Stáje pro prasata Luže
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK444_duvodyUkonceni.pdf (576 kB) - 18.12.2017 14:07:43
Zařazení: §4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimLužeLuže
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2017 14:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělská společnost Luže, a.s., Svatopluka Čecha 396, 538 54, Luže
IČ oznamovatele: 25938606
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK444_oznameni.doc (7071 kB) - 10.08.2009 09:02:38
Informace o oznámení: PAK444_infOznam.doc (52 kB) - 10.08.2009 09:07:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PAK444_zjistovaci.doc (72 kB) - 10.09.2009 08:27:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimObecní úřad Luže
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: