Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1601
Název záměru: Výkrmna drůbeže Obytce
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyObytceObytce
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.03.2012 10:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sdružení fyzických osob, Ing. K.Skalová-Pantoflíčková, Plánická 59, Klatovy
IČ oznamovatele: 75052334
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1601_dokumentace.zip (8887 kB) - 02.11.2011 14:50:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1601_infDokumentace.doc (56 kB) - 02.11.2011 14:50:37
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1601_posudek.pdf (1831 kB) - 03.02.2012 10:07:53
Informace o posudku: PLK1601_infPosudek.doc (57 kB) - 03.02.2012 10:07:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1601_zaveryStan.pdf (303 kB) - 28.03.2012 09:35:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: