Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK516
Název záměru: Přístřešek pro celoroční chov hovězího dobytka na p. p. č. 509/9 k. ú. Hranice u Aše
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebHraniceHranice u Aše
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2017 13:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jana Pěnkavová
IČ oznamovatele: 12876437
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 28.02.2017
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: KVK516_oznameni.pdf (7339 kB) - 08.02.2017 08:03:55
Informace o oznámení: KVK516_infOznam.doc (59 kB) - 08.02.2017 08:03:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2017
Datum nabytí právní moci: 19.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: KVK516_zjistovaci.zip (1546 kB) - 16.03.2017 13:37:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK516_infZjistovaci.doc (42 kB) - 16.03.2017 13:37:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: