Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK661
Název záměru: Farma chovu dojnic České Petrovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíČeské PetroviceČeské Petrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2015 10:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí č. p. 120, 561 82 Klášterec nad Orlicí
IČ oznamovatele: 60917598
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2015
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK661_oznameni.pdf (11563 kB) - 14.01.2015 09:27:48
Informace o oznámení: PAK661_infOznam.pdf (437 kB) - 14.01.2015 09:42:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK661_zjistovaci.pdf (4725 kB) - 11.02.2015 10:00:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK661_infZjistovaci.doc (43 kB) - 11.02.2015 10:00:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Žamberk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: