Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1027
Název záměru: Revitalizace živočišné výroby v Zemědělském obchodním družstvu v Herálci (druhé podání)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHerálecHerálec
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2021 09:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel:
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 30.09.2020
Text dokumentace: VYS1027_dokumentace.pdf (9253 kB) - 31.08.2020 08:13:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: ochranné pásmo chovu zvířat
VYS1027_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (853 kB) - 31.08.2020 08:13:51
rozptylová studie imisních koncentrací amoniaku
VYS1027_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (5522 kB) - 31.08.2020 08:14:36
hluková studie
VYS1027_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (3332 kB) - 31.08.2020 08:14:52
hodnocení zdravotních rizik
VYS1027_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (1339 kB) - 31.08.2020 08:15:11
autorizované měření hluku
VYS1027_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (4869 kB) - 31.08.2020 11:07:08
ochranné pásmo mapa
VYS1027_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1450 kB) - 07.09.2020 13:45:41
Informace o dokumentaci: VYS1027_infDokumentace.pdf (228 kB) - 31.08.2020 11:07:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS1027_posudek.zip (23179 kB) - 03.05.2021 09:36:05
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS1027_inf1VP.pdf (253 kB) - 25.02.2021 11:29:16
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS1027_zaveryStan.zip (5029 kB) - 03.05.2021 09:44:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: