Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK981
Název záměru: Vrbice - stáje pro prasata
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouVrbiceVrbice u Kostelce nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2020 11:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZOPOS Přestavlky a.s., Krchleby 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ oznamovatele: 48173215
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 19.08.2020
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: HKK981_oznameni.pdf (9517 kB) - 20.07.2020 13:56:13
Informace o oznámení: HKK981_infOznam.pdf (135 kB) - 20.07.2020 13:56:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2020
Datum nabytí právní moci: 30.09.2020
Závěry zjišťovacího řízení: HKK981_zjistovaci.pdf (191 kB) - 28.08.2020 11:57:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: