Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC728
Název záměru: Stavba zimoviště pro skot - farma Rančice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceKamenný ÚjezdKamenný Újezd
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2015 07:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Milan Šebelka, Rančice 3, 370 07 České Budějovice 7
IČ oznamovatele: 14500736
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2015
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC728_oznameni.pdf (9354 kB) - 10.03.2015 09:20:14
Informace o oznámení: JHC728_infOznam.pdf (441 kB) - 10.03.2015 09:20:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2015
Datum nabytí právní moci: 20.05.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC728_zjistovaci.zip (1275 kB) - 21.04.2015 07:14:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: