Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK352
Název záměru: Rekonstrukce střediska ŽV Opatovec
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyOpatovecOpatovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.10.2008 08:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské obchodní družstvo Opatovec
IČ oznamovatele: 00129828
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK352_dokumentace.doc (12619 kB) - 21.05.2008 09:54:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK352_infDokumentace.doc (68 kB) - 21.05.2008 09:54:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK352_posudek.doc (2200 kB) - 19.08.2008 07:21:55
Informace o posudku: PAK352_infPosudek.doc (57 kB) - 19.08.2008 07:21:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK352_zaveryStan.doc (112 kB) - 09.10.2008 07:49:11
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: