Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1746
Název záměru: Modernizace areálu Mutěnín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceMutěnínMutěnín
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2015 10:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Druhá Poběžovická, a.s., Vranovská 142, 345 22 Poběžovice
IČ oznamovatele: 25227131
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 15.10.2015
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PLK1746_oznameni.pdf (17160 kB) - 25.09.2015 07:18:35
Informace o oznámení: PLK1746_infOznam.zip (328 kB) - 25.09.2015 07:53:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2015
Datum nabytí právní moci: 08.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1746_zjistovaci.zip (2140 kB) - 06.11.2015 10:02:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: