Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC762
Název záměru: Novostavba stáje pro masný skot Zvíkov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceZvíkovZvíkov u Lišova
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2016 13:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jaroslav Tájek, Budějovická 19, 37372 Zvíkov
IČ oznamovatele: 60074574
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 15.12.2015
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC762_oznameni.pdf (7380 kB) - 24.11.2015 14:39:42
Informace o oznámení: JHC762_infOznam.pdf (473 kB) - 24.11.2015 14:40:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2016
Datum nabytí právní moci: 10.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC762_zjistovaci.zip (3143 kB) - 08.04.2016 13:39:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMěstský úřad Lišov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Podáno odvolání proti rozhodnutí, že záměr „Novostavba stáje pro masný skot Zvíkov“ nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů