Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1552
Název záměru: „Výkrm prasat Střelice“, k. ú. Střelice u Brna, okr. Brno-venkov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovStřeliceStřelice u Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2021 08:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GenAgro Říčany, a. s., se sídlem Zemědělská 458, 664 82 Říčany
IČ oznamovatele: 64506843
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2020
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM1552_oznameni.pdf (16412 kB) - 24.11.2020 10:47:04
Informace o oznámení: JHM1552_infOznam.pdf (181 kB) - 24.11.2020 10:47:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2021
Datum nabytí právní moci: 16.02.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1552_zjistovaci.pdf (286 kB) - 14.01.2021 15:37:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: