Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK979
Název záměru: Slatina nad Zdobnicí - farma pro chov dojnic
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouSlatina nad ZdobnicíSlatina nad Zdobnicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.08.2020 12:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZDOBNICE a.s., Slatina nad Zdobnicí č.p. 39, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
IČ oznamovatele: 48173291
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 31.07.2020
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: HKK979_oznameni.pdf (12909 kB) - 01.07.2020 14:25:00
Informace o oznámení: HKK979_infOznam.pdf (124 kB) - 01.07.2020 14:25:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.08.2020
Datum nabytí právní moci: 11.09.2020
Závěry zjišťovacího řízení: HKK979_zjistovaci.pdf (250 kB) - 11.08.2020 12:52:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: