Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK1000
Název záměru: Zimoviště pro skot (bývalá jízdárna s ustájením koní)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovKuksKašov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2021 12:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Karsit Agro, a. s., Dubenec č. p. 34, 544 55 Dubenec
IČ oznamovatele: 64829642
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2021
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: HKK1000_oznameni.pdf (6847 kB) - 29.12.2020 13:36:33
Informace o oznámení: HKK1000_infOznam.pdf (138 kB) - 29.12.2020 13:36:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2021
Datum nabytí právní moci: 04.03.2021
Závěry zjišťovacího řízení: HKK1000_zjistovaci.pdf (161 kB) - 01.02.2021 12:52:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: