Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK577
Název záměru: Kovářov farma pro mladý skot
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimBojanovHrbokov
Pardubický krajChrudimBojanovKovářov u Seče
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2012 10:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO Liboměřice a.s., Mladoňovice - Pohled čp. 26, 538 21 Slatiňany
IČ oznamovatele: 25923111
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2012
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK577_oznameni.pdf (4622 kB) - 06.11.2012 12:21:02
Informace o oznámení: PAK577_infOznam.pdf (86 kB) - 07.11.2012 09:22:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PAK577_zjistovaci.pdf (4851 kB) - 06.12.2012 10:34:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK577_infZjistovaci.doc (49 kB) - 06.12.2012 10:34:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimObecní úřad Nasavrky
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: