Záměry na území ČR
Kód záměru: STC437
Název záměru: Stáj pro prasata - Farma Křovice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoHobšoviceSkůry
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.10.2006 11:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Jaroslav Haškovec, Dušníky
IČ oznamovatele: 18583954
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC437_oznameni.doc (863 kB) - 29.06.2006 10:15:19
Informace o oznámení: STC437_infOznam.doc (55 kB) - 29.06.2006 10:15:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC437_zjistovaci.doc (83 kB) - 07.08.2006 11:27:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC437_dokumentace.doc (83 kB) - 20.09.2006 11:36:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC437_infDokumentace.doc (53 kB) - 20.09.2006 11:36:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC437_posudek.doc (384 kB) - 20.09.2006 11:39:06
Informace o posudku: STC437_infPosudek.doc (53 kB) - 11.10.2006 10:15:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC437_zaveryStan.doc (144 kB) - 11.10.2006 10:20:03
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMěstský úřad Velvary
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: