Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS268
Název záměru: Rozšíření chovu hospodářských zvířat, Ing. Neuman, Okřešice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčOkřešiceOkřešice u Třebíče
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 27.11.2007 12:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Adolf Neuman, Okřešice 42, 674 01 Třebíč
IČ oznamovatele: 46186581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS268_oznameni.doc (3667 kB) - 26.04.2007 10:24:33
Informace o oznámení: VYS268_infOznam.doc (37 kB) - 26.04.2007 10:24:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS268_zjistovaci.doc (46 kB) - 01.06.2007 08:40:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS268_dokumentace.doc (4058 kB) - 28.06.2007 10:11:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS268_infDokumentace.doc (35 kB) - 28.06.2007 10:11:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS268_posudek.doc (7202 kB) - 15.10.2007 10:32:18
Informace o posudku: VYS268_infPosudek.doc (43 kB) - 15.10.2007 10:26:48
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS268_inf1VP.doc (43 kB) - 15.10.2007 10:27:27
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS268_zapis1VP.doc (42 kB) - 23.11.2007 13:51:38
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS268_zaveryStan.doc (499 kB) - 27.11.2007 12:56:14
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
VysočinaTřebíčMěstský úřad Třebíč
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: