Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK253
Název záměru: Stáj pro dojnice Oldřiš
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyOldřišOldřiš u Poličky
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2008 10:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO Oldřiš a.s., Oldřiš čp. 236, PSČ 569 82
IČ oznamovatele: 25265521
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK253_oznameni.doc (11050 kB) - 23.05.2007 13:19:51
Informace o oznámení: PAK253_infOznam.doc (54 kB) - 23.05.2007 13:19:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK253_zjistovaci.doc (91 kB) - 04.07.2007 15:54:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK253_dokumentace.doc (1291 kB) - 13.09.2007 10:52:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK253_infDokumentace.doc (52 kB) - 13.09.2007 10:52:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK253_posudek.pdf (1258 kB) - 08.01.2008 13:34:21
Informace o posudku: PAK253_infPosudek.doc (56 kB) - 08.01.2008 13:34:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK253_inf1VP.doc (54 kB) - 10.01.2008 14:02:43
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK253_zapis1VP.doc (138 kB) - 30.01.2008 09:19:47
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK253_zaveryStan.doc (114 kB) - 21.02.2008 10:47:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: