Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS840
Název záměru: Výkrmna skotu, Hrotovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčHrotoviceHrotovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 25.08.2016 09:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo, Milačka 603, 675 55 Hrotovice
IČ oznamovatele: 00139513
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2016
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS840_oznameni.pdf (4997 kB) - 01.08.2016 07:45:05
Informace o oznámení: VYS840_infOznam.pdf (191 kB) - 01.08.2016 07:45:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2016
Datum nabytí právní moci: 27.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS840_zjistovaci.pdf (339 kB) - 25.08.2016 09:59:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: