Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK765
Název záměru: TRNOV – Farma pro chov dojnic
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouTrnovTrnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.04.2015 09:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEAS Podorlicko a.s.
IČ oznamovatele: 48172812
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2015
Datum nabytí právní moci: 26.05.2015
Závěry zjišťovacího řízení: HKK765_zjistovaci.pdf (403 kB) - 24.04.2015 09:30:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK765_dokumentace.zip (14376 kB) - 13.03.2015 13:00:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK765_infDokumentace.pdf (264 kB) - 05.03.2015 09:51:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Ve smyslu novely zákona EIA č. 39/2015 Sb. účinné od 01.04.2015 k zákonu EIA (dále jen „novela zákona EIA“), záměr „TRNOV – Farma pro chov dojnic“ naplňuje dikci bodu 1.5, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. Předmětný záměr je svých charakterem a rozsahem záměrem kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Vzhledem k tomu, že podklady k předmětnému záměru byly zveřejněny před účinností novely zákona EIA v rozsahu dokumentace podle přílohy č. 4 zákona EIA, krajský úřad ukončuje zjišťovací řízení ve smyslu § 7 odst. 6 zákona EIA vydáním závěru, že záměr „TRNOV – Farma pro chov dojnic“ nebude posuzován podle zákona EIA.