Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS979
Název záměru: OMD - 393 míst, Vojnův Městec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouVojnův MěstecVojnův Městec
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2019 11:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk
IČ oznamovatele: 60917962
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 13.09.2019
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS979_oznameni.zip (9245 kB) - 08.08.2019 10:35:37
Informace o oznámení: VYS979_infOznam.pdf (204 kB) - 08.08.2019 10:35:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2019
Datum nabytí právní moci: 30.10.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS979_zjistovaci.pdf (366 kB) - 27.09.2019 12:28:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Odvolání - OVSS VII MŽP vydal dne 27. 11. 2019 pod č. j. MZP/2019/560/1901 sp. zn. ZN/MZP/2019/560/451 rozhodnutí, kterým podané odvolání zamítl jako nepřípustné.