Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK181
Název záměru: Farma pro chov dojnic - Černotín
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihDnešiceČernotín u Dnešic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2006 12:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dnešická zemědělská a.s., Dnešice
IČ oznamovatele: 25229371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK181_oznameni.doc (42240 kB) - 04.11.2005 13:21:37
Informace o oznámení: PLK181_infOznam.doc (52 kB) - 04.11.2005 13:19:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK181_zjistovaci.doc (36 kB) - 27.12.2005 14:05:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK181_posudek.doc (1106 kB) - 27.12.2005 14:08:51
Informace o posudku: PLK181_infPosudek.doc (52 kB) - 27.12.2005 14:22:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK181_inf1VP.doc (33 kB) - 16.01.2006 08:36:17
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK181_zapis1VP.doc (31 kB) - 08.02.2006 12:04:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK181_zaveryStan.doc (84 kB) - 08.02.2006 12:05:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: