Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK035
Název záměru: Rekonstrukce porodny prasnic Úsov
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OLK035_duvodyUkonceni.pdf (487 kB) - 29.01.2018 12:08:25
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkÚsovÚsov-město
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2018 12:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Úsovsko a.s., Klopina 33, 789 73 Úsov
IČ oznamovatele: 60793015
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK035_oznameni.doc (1139 kB) - 30.01.2003 11:30:43
Informace o oznámení: OLK035_infOznam.doc (43 kB) - 30.01.2003 10:59:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK035_zjistovaci.doc (60 kB) - 26.03.2003 07:14:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dokumentace nebyla předložena