Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1711
Název záměru: Výkrmna býků Hlohová
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceHlohováHlohová
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.11.2014 14:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ladislav Vogeltanz, Hlohová 109, 345 61 Staňkov
IČ oznamovatele: 63498537
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2014
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PLK1711_oznameni.pdf (10305 kB) - 25.09.2014 10:16:23
Informace o oznámení: PLK1711_infOznam.pdf (264 kB) - 25.09.2014 15:41:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1711_zjistovaci.zip (4316 kB) - 03.11.2014 14:17:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1711_infZjistovaci.pdf (188 kB) - 03.11.2014 14:17:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýDomažliceMěstský úřad Horšovský Týn
PlzeňskýDomažliceMěstský úřad Staňkov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: