Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK876
Název záměru: Horní Roveň - Dostavba farmy dojnic
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceDolní RoveňHorní Roveň
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.05.2022 10:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SOLVIT, s.r.o., Staroholická 398, Staré Holice 398, 534 01 Holice
IČ oznamovatele: 25589342
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 04.09.2020
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK876_oznameni.ZIP (11226 kB) - 03.08.2020 15:36:29
Informace o oznámení: PAK876_infOznam.pdf (192 kB) - 03.08.2020 15:36:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PAK876_zjistovaci.pdf (257 kB) - 01.03.2021 13:21:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceMěstský úřad Holice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 14.02.2022
Text dokumentace: PAK876_dokumentace.zip (28508 kB) - 13.01.2022 07:01:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK876_infDokumentace.pdf (244 kB) - 13.01.2022 07:01:23
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Láznička Vladimír Ing., PhD.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK876_posudek.pdf (1227 kB) - 10.05.2022 10:36:32
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK876_zaveryStan.pdf (460 kB) - 10.05.2022 10:34:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: