Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK039
Název záměru: Rekonstrukce hospodářské budovy na odchovnu jalovic Černíkovice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouČerníkoviceČerníkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2004 14:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Černíkovice, a.s.
IČ oznamovatele: 48171531
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK039_oznameni.doc (31 kB) - 13.06.2003 12:34:33
Informace o oznámení: HKK039_infOznam.doc (150 kB) - 13.06.2003 12:34:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK039_zjistovaci.doc (158 kB) - 15.07.2003 08:39:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK039_dokumentace.doc (2703 kB) - 15.10.2003 07:17:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK039_infDokumentace.doc (148 kB) - 15.10.2003 06:46:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK039_posudek.doc (15042 kB) - 26.01.2004 09:41:56
Informace o posudku: HKK039_infPosudek.doc (145 kB) - 26.01.2004 09:45:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK039_inf1VP.doc (146 kB) - 30.01.2004 08:47:32
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK039_zapis1VP.doc (73 kB) - 17.02.2004 09:20:05
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK039_zaveryStan.doc (216 kB) - 17.03.2004 14:44:36
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: