Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC638
Název záměru: Farma pro mladý skot Klenov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecPluhův ŽďárKlenov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.05.2013 08:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, 37824 Pluhův Žďár čp. 59
IČ oznamovatele: 00110663
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2013
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC638_oznameni.pdf (4714 kB) - 02.04.2013 13:34:51
Informace o oznámení: JHC638_infOznam.pdf (173 kB) - 05.04.2013 06:58:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC638_zjistovaci.pdf (1921 kB) - 14.05.2013 08:32:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC638_infZjistovaci.pdf (111 kB) - 14.05.2013 08:32:23
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: